Public event
Reception: anarkistiske & syndikalistiske kvinder
Sun 5/3 - 13:00-19:00

Der vil være sælg af anarkistiske bøger og andre ting fra Bogcaféen Halmtorvet

(In english below)
En DIY udstilling om kvinderne, der er og har været med til at ændre verden og kæmpet for mange sociale og politiske rettigheder.
Nogle rettigheder bliver taget for givet, mens andre stadig skal opnås. Vi har indsamlet billeder og teksterne fra forskellige skribenter, oversat fra flere sprog og sammenhænge, der skal vise at der har og er flere revolutionære kvinder end man lige tror.
Materialerne er indsamlet fra frivillige, og er et eksempel på hvordan man kan oplyse om græsrøddernes historie og nutidens kampe af feminister. For hver gang, den er blevet vist, har flere mennesker deltaget, forbedret og udvidet den.
Udstillingen er tidligere blevet vist i Zaragoza (Spanien), Tammerfors (Finland), Gävle, Göteborg, Stockholm (Sverige) og Køpenhavn (Danmark)

Udstillingen er der kun denne søndag på stedet

Exhibition & reception: anarchist & syndicalist women

There will be sales of anarchist books and other things from Bogcaféen Halmtorvet

An DIY exhibition about the women who are and have been part of changing the World and fought for many
social and political rights.
Some rights have been taken as a given, while others still need to be achieved. We have collected pictures and texts from different writers, and translated from different languages and contexts, that show that there are and have been more revolutionary women than people think.
The teksts and picturs are collected from volunteers, and are an example on how to inform about the history of the grassroots and contemporary feminists' fight. Every time it has been exhibited, more people have taken part, improved, and expanded it.
The exhibition has previously been exhibted in Zaragoza (Spain), Tammerfors (Finland), Gävle, Göteborg, Stockhold (Sweden) and Copenhagen (Denmark)

Exhibition is only on site that Sunday