Public event
Generalforsamling
Thu 22/6 - 17:00-19:00
@generalforsamling@amok.today
kzxpr@todon.eu

Årets generalforsamling.

Punkter er:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Godkendelse af generalforsamlingens gyldighed
 3. Valg af referent
 4. Forpersonens eller bestyrelsens beretning til godkendelse
 5. Godkendelse af regnskab
 6. Godkendelse af budget
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Valg af formand
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 10. Diskussion af indkomne forslag
 11. Eventuelt

Send forslag til offentlig Matrix kanal via @generalforsamling@amok.today


AMOK's newsletter is out now.

Events on June and July includes:

* 16/6: AMOK Salon 9 ( @amoksalon9 )
* 17/6: Concert with JETZ WIRD ICH DUMM + SUPPORT
* 30/6-1/7: The annual 24 hour VHS manufacturing marathon ( @24vhsmarathon2023 )
* 29/7: AMOK's 18% Festival ( @18procent )
Plus:
* 23/6: Our general assembly ( @generalforsamling )!

Read it all here:
amok.today/news/10

And follow AMOK on: @amok

Årets generalforsamling.

Punkter er:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Godkendelse af generalforsamlingens gyldighed
 3. Valg af referent
 4. Forpersonens eller bestyrelsens beretning til godkendelse
 5. Godkendelse af regnskab
 6. Godkendelse af budget
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Valg af formand
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 10. Diskussion af indkomne forslag
 11. Eventuelt

Send forslag til offentlig Matrix kanal via @generalforsamling@amok.today


************************
To get all events, follow @amok@amok.today